Hội đồng biên tập

Ngày đăng: 10/11/2021 Lượt xem: 794
Mặc định Cỡ chữ

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

PGS.TS. NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG (Chủ tịch Hội đồng)

TS. VÕ THỊ HOÀNG LAN (Thường trực Hội đồng)

GS.TS. LƯƠNG VĂN HY

GS.TS. TỪ THỊ LOAN

PGS.TS. BÙI THỊ THANH MAI

PGS.TS. PHẠM LAN OANH

PGS.TS. ĐỖ THỊ THANH THỦY

TS. NGUYỄN VĂN LƯU

TS. TRẦN THỊ MINH THU

 

 

 

Tạp chí liên quan

Tạp chí Văn hóa học

Năm phat hanh: 2012
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Xem chi tiết

Bình luận

Đọc nhiều nhất
Thể lệ gửi bài
10/11/2021 826 lượt xem
Hội đồng biên tập
10/11/2021 794 lượt xem
Trang phục truyền thống
12/01/2022 142 lượt xem