Hội đô thành hiếu cổ (AAVH) tại kinh thành Huế

Ngày đăng: 12/01/2022 Lượt xem: 110
Mặc định Cỡ chữ

Một câu hỏi đầu tiên chúng ta ngày nay có thể tự nêu ra trước hiện tượng Hội Đô thành Hiếu cổ (sau đây để thuận tiện, sẽ gọi tắt là AAVH: Association des Amis du Vieux Huê), đó là trong suốt quá trình lịch sử nước nhà trước đó đã xuất hiện hiện tượng một hội đoàn học thuật nào tương tự và tầm cỡ như vậy chưa?

Theo hiểu biết rất hạn chế của người viết thì Việt Nam trước đó có rất nhiều những thi hội, những thư phòng (dạng theo nghĩa salon littéraire), nơi đã hội tụ rất nhiều văn nhân tài tử, từ hàng vương giả đến hạng thư sinh dân thường, theo mô hình ngâm thơ vịnh nguyệt quen thuộc trong khu vực chịu ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa. Nhưng một hội đoàn nghiên cứu theo như cách tập hợp, tổ chức và triển khai dạng AAVH thì có lẽ chưa từng. Câu hỏi như vậy ở đây rất cần đến sự bổ sung của các nhà nghiên cứu chuyên nghiệp về sử nước nhà, tôi xin phép không lạm bàn về cái sở đoản.

Một câu hỏi đầu tiên chúng ta ngày nay có thể tự nêu ra trước hiện tượng Hội Đô thành Hiếu cổ (sau đây để thuận tiện, sẽ gọi tắt là AAVH: Association des Amis du Vieux Huê), đó là trong suốt quá trình lịch sử nước nhà trước đó đã xuất hiện hiện tượng một hội đoàn học thuật nào tương tự và tầm cỡ như vậy chưa?

Theo hiểu biết rất hạn chế của người viết thì Việt Nam trước đó có rất nhiều những thi hội, những thư phòng (dạng theo nghĩa salon littéraire), nơi đã hội tụ rất nhiều văn nhân tài tử, từ hàng vương giả đến hạng thư sinh dân thường, theo mô hình ngâm thơ vịnh nguyệt quen thuộc trong khu vực chịu ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa. Nhưng một hội đoàn nghiên cứu theo như cách tập hợp, tổ chức và triển khai dạng AAVH thì có lẽ chưa từng. Câu hỏi như vậy ở đây rất cần đến sự bổ sung của các nhà nghiên cứu chuyên nghiệp về sử nước nhà, tôi xin phép không lạm bàn về cái sở đoản.

Lê Đức Quang

Bình luận

Đọc nhiều nhất
Thể lệ gửi bài
10/11/2021 902 lượt xem
Hội đồng biên tập
10/11/2021 852 lượt xem
Trang phục truyền thống
12/01/2022 231 lượt xem